Com calcular la nota de tall de la Selectivitat?

Ja t’estàs preparant la selectivitat 2021 i t’estàs començant a posar nerviós? Tens dubtes de com calcular la nota de tall de la sele? Vols entrar a la universitat que sempre has desitjat? Segueix llegint aquest article i et contestarem a totes aquestes preguntes i més! Calcular la teva nota de la selectivitat 2021 a Catalunya és més fàcil del que penses… cal tenir en compte aquests punts:

  • La nota mitjana del batxillerat conta un 60%
  • La nota de tall de la selectivitat conta un 40%
    És important treure com a mínim un 5, però amb pam ja saps que això no serà complicat! I com a màxim pots treure un 14.

Què es la nota de tall?

És la qualificació de l’últim estudiant que ha obtingut plaça en un grau universitari en un centre universitari. No és una nota fixa, perquè depèn de la demanda i les qualificacions dels estudiants i pot variar cada any.

Fórmula de la nota d’admissió

Nota d’admissió = Nota accés + a * M1 + b * M2

La nota d’accés és la mitjana de batxillerat (60%) i la fase general de la selectivitat (40%).

A i b són els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica, que pot ser 0,1 o 0,2.

M1 i M2 són les dues matèries superades en la fase específica que proporcionin la millor nota d’admissió.

Segurament ara us preguntaré què són els paràmetres de ponderació…

Què són els paràmetres de ponderació (a i b)?

Són un coeficient que pot augmentar la vostra nota d’admissió, però hauràs de treure un 5 o superior. En les assignatures específiques conta un 0,1 si tenen relació amb els estudis universitaris que voleu cursar, tot i que les universitats el poden augmentar fins a 0,2 a aquelles matèries que siguin claus per la carrera universitària.

A la següent web de gencat us deixem els paràmetres de ponderació per a les universitats de Catalunya de 2021 i 2022. 

Passos per a calcular la nota

El primer pas és calcular la mitjana aritmètica obtinguda a la fase comuna de  la selectivitat. Recorda que per poder fer-la, has de sumar les notes i es dividir-les pel total d’assignatures, i que per aprovar la mitjana ha d’estar per sobre d’un 4. La selectivitat constitueix el 40% de la nota d’accés a la universitat pel que aquesta mitjana ha de multiplicar-se per 0,4.

Com hem comentat anteriorment, la mitjana de Batxillerat constitueix el 60% de la nota d’accés a la universitat. Si tens almenys un 5,67 en Batxillerat, aproves la sele amb un 4. El càlcul és així: (5.67 * 0,60) + (4 * 0,40) = 5. Si tens menys d’un 5.67 en Batxillerat, hauràs treure més de 4 a Selectivitat perquè la mitjana ponderada sigui almenys el 5 necessari per aprovar.

Les dues millors notes obtingudes en la fase voluntària es multipliquen per 0,1 o 0,2, que ponderen segons el grau a què optis i la universitat a la postules la teva sol·licitud.

La CAU és la qualificació d’accés a la universitat, calculada amb la fórmula: 0,4 * nota mitjana dels exàmens de la fase obligatòria de la selectivitat) + (0,6 * nota mitjana del batxillerat). El màxim són 10 punts, mai caduca i per descomptat, ha de ser superior a 5 perquè puguis accedir a la universitat.

La fase voluntària té una nota de 0 a 10, amb dos xifres decimals, i exigeix ​​en cada examen un mínim de 5. La nota que treus en cada matèria es multiplica per 0,2 en el cas que el centre universitari a què aspires hagi designat la matèria com a prioritària per a la titulació a la qual vols accedir o per 0,1 si no la considera prioritària. Si t’examines a més de 2 matèries, únicament es consideraran per aquesta fase les 2 millors notes.

La nota d’admissió és la suma de la teva qualificació d’accés amb la nota de la fase voluntària. Lògicament, si no et presentes a la fase voluntària, la teva nota d’admissió equival al teu CAU. Ja que pots obtenir un màxim de 10 punts en la CAU, i un màxim de 4 punts en la fase voluntària, la nota d’admissió màxima és de 14 punts.

Exemple

Fes la mitjana aritmètica de les assignatures obligatòries de Selectivitat i la de Batxillerat. Si únicament et presentes a la fase obligatòria, es calcula la teva nota d’admissió de la següent manera: Nota d’admissió = 0,6 * Nota Mitjana de Batxillerat + 0,4 * Selectivitat (Nota Fase Obligatòria).

Si has fet la fase voluntària, la fórmula és: Nota d’admissió: 0,6 * Nota Mitjana de Batxillerat + 0,4 * Nota Fase Obligatòria + a * M1 + b * M2. D’aquesta manera, a i b serien els paràmetres de ponderació (0,1 o 0,2) de les matèries de la fase voluntària, i M1 i M2 les qualificacions d’un màxim de dues matèries superades de la fase voluntària amb la nota més alta.

Si el teu mitjana de batxillerat és de 8, i la teva nota de la fase general 7, la fórmula seria la següent per la nota d’accés: (0,60 * 8) + (0,40 * 7) = 7,6 seria la teva nota.

Si has cursat la fase voluntària i tens a la matèria 1 (classificada com a prioritària) una nota de 9 i en la matèria 2 (classificada com no prioritària)  un 8, hauries de calcular de la següent manera els punts addicionals – que són 4 sobre 14-: (9 * 0,2) + (8 * 0,1) = 2,6. D’aquesta manera, caldria sumar els punts addicionals al teu CAU: 7,6 + 2,6 = 10,2. El resultat és la teva Nota d’Admissió.

Hi ha calculadores per calcular la nota d’accés?

Si! Si no et fies de calcular-la amb la teva calculadora, hi ha calculadores online que les calculen ràpida i fàcilment.

Hi ha moltes, però un exemple és aquest és Preparats.cat. Has de ficar si fas batxillerat o CFGS, la teva nota de batxillerat, les notes de les assignatures generals i de les específiques. I amb això, tindràs la nota final i sabràs si pots entrar a la universitat que vols.

Selectivitat amb Pam

Recorda que pam t’ofereix cursos online molt atractius i eficients per treure la millor nota de tall. Volem que entris a la carrera que desitges , és per això que t’oferim nou cursos fets pels millors professors amb experiència en la matèria i a la selectivitat. 

A la nostra web podràs trobar els cursos, mira els tràilers com si fos Netflix i aprofita aquesta oportunitat! No t’oblidis de seguir-nos a Instagram, Twitter i Tik Tok per saber les últimes oferte