Comentari de text per a la Selectivitat | Com fer-ho més fàcil?

Comentari de text per a la selectivitat

Comentari de text selectivitat

El comentari de text és un dels exercicis més recurrents en l’assignatura de Llengua i Literatura durant l’etapa de Batxillerat. Però, ¿per a què serveix exactament fer un comentari de text? En aquest article contestem a aquesta pregunta, a moltes altres i us diem com fer un bon comentari de text seguint uns senzills passos.

El comentari de text és un exercici que serveix per aprofundir en les obres literàries per agafar l’hàbit de comprendre tot el seu significat. Els seus objectius principals són el d’explicar amb claredat i precisió el missatge així com analitzar com o amb quins mitjans lingüístics s’ha construït el text.

Fer un bon comentari de text depèn de la pràctica, de l’hàbit lector que tinguem (a major quantitat de lectures a les nostres esquenes major capacitat d’anàlisi i síntesi literària tindrem), de la dificultat de el text que ens posin per davant (no és el mateix analitzar unes «Cartes Marruecas» de Cadalso que una poesia de Góngora), etc.

Potser en un futur sigueu editor o editora d’una important firma editorial o simplement us agradi tant la lectura i els llibres que us decidiu a fer un bloc literari en el qual poseu centenars de ressenyes. Les ressenyes literàries vénen a ser comentaris d’obres completes. Però d’aquestes, ja en parlarem en un altre article.

Com fer un comentari de text

 • El primer de tot, numera les línies del text (de 5 en 5).
 • Llegeix el text atentament per primera vegada, busca entendre el contingut i aclarir paraules o expressions difícils.
 • Llegeix-lo per segona vegada i subratlla el més important selectivament (paraules, sintagmes …).
 • Llegeix més vegades, de manera ràpida, i anota en els marges idees, observacions, relacions …
 • Intenta fixar el tema de el text.
 • Determina l’estructura (l’externa és més evident -párrafos-, la interna depèn de la lligam de les idees en el text, de la progressió temàtica) i concreta de què tracta cada part de el text.

Hi ha cinc estructures textuals típiques i són les següents:

 1. Analitzant o deductiva (la tesi que es defensa apareix a el principi i després es desenvolupen els arguments que la proven),
 2. Sintetitzant o inductiva (la tesi s’exposa a la fin com a conseqüència que es deriva de l’anterior),
 3. Enquadrada o analitzant-sintetitzant o deductiu-inductiva (la tesi apareix al principi i a la fi, al mig van els arguments),
 4. Paral·lela (s’exposen diverses tesis sense jerarquitzar-les, sense optar per una),
 5. Interrogant (l’autor intenta respondre en el text a una / es pregunta / es que ell mateix es planteja)

Consells per preparar la Selectivitat

 • Concreta la tipologia o modalitat textual (descripció, narració, exposició, argumentació) i el gènere de el text (article periodístic, ressenya, conversa, diàleg, text científic …)
 • Fes una llista amb les característiques d’adequació, coherència, cohesió i intertextualitat.
 • Fes un esborrany o esquema de la redacció del comentari.
 • Cal destacar el més rellevant de el text i relacionar-lo bé.
 • La finalitat d’el comentari és explicar el contingut de el text i les seves característiques discursives i lingüístiques més excel·lents. No es tracta de repetir la teoria, sinó de aplicar-la a el text: anàlisi, no erudició. Comprensió, més que dissecció lingüística i acrítica de el text. Es valora sobretot l’argumentació de l’alumne i la seva capacitat expressiva. L’objectiu de l’comentari no és dir que s’està d’acord o en desacord amb el text, no es tracta de polemitzar, sinó d’explicar. Cal evitar el to polèmic, agressiu o irrespectuós i les afirmacions excessivament personals o subjectives.
 • Tot el que es diu cal demostrar-exemplificant contínuament amb trossos de el text, citant literalment, usant les cometes ( «»), citant línies concretes de el text, les parts on apareix allò que diem, la figura que citem, el fenomen a què ens referim …
 • Cal cuidar el màxim la presentació, cal·ligrafia, ortografia, puntuació, redacció, marges, registre de llengua …
 • L’èxit d’el comentari depèn de la revisió, de no acontentar-se amb el primer que vingui a la ment. Cal seleccionar, triar d’entre el que se’ns passa el més apropiat, rebutjar el menys clar o més ambigu, relacionar bé les idees que volem transmetre …
 • El comentari és una feina d’exigència personal, de no conformar-se, de vols millorar.