Resultats i correccions de la selectivitat 2021

Saps com funciona la correcció dels examens de Selectivitat? En aquest article t’explicarem quan es publiquen els resultats i com es fa la correcció dels examens. Per anar ben preparat és important que ho sàpigues. A més, t’expliquem on trobar els exàmens resolts de la selectivitat d’anys anteriors? Sabies que a Pam tenim un buscador d’exàmens

En aquest buscador pots trobar l’examen que vulguis, de l’assignatura que vulguis i de l’any que vulguis.

Quan es publiquen les notes i on les puc mirar?

Per veure la teva nota de la selectivitat 2021, hauràs d’anar al portal d’acccés a la universitat, introduir el teu DNI i la contrasenya el dia 25 de Juny! Sabem que és un dia de molts nervis però…sabies que el 94% dels alumnes que van fer la sele el 2020 van aprovar?

Calendari de preinscripció

 • Publicació dels resultats: 25 de juny
 • Preinscripció de juny: del 2 de juny a l’1 de juliol
 • Primera assignació de places: 13 de juliol
 • Matrícula assignats en primera preferència: del 15 al 20 de juliol

En aquest article del nostre blog trobaràs tot els horaris i calendaris que has de saber.

Passos per aconseguir l’examen resolt de la selectivitat

 1. El primer pas es anar a la nostra web, i fer clic a “Exàmens”. 
 2. Tenim exàmens de la selectivitat des de 2015 a 2020 de les següents assignatures:
 1. Tenim un buscador per facilitar-te la vida! Escull l’assignatura i tindràs tots els exàmens resolts. 

Si estudio només exàmens resolts puc aprovar la selectivitat 2021?

Probablement no treguis la millor nota o la nota que necessitis si només estudies d’exàmens resolts, necessitaràs un complement per reforçar l’estudi. A pam tenim vídeos curts de les assignatures esmentades anteriorment que serveix com a complement d’estudi per treure la millor nota possible.

Amb els exàmens resolts de 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 tindré suficient?

Si, més que suficient! Penseu que els exàmens solen tenir sempre la mateixa estructura i, una vegada aprens l’estructura, serveixen per repassar i estudiar. 

Qui corregeix els exàmens de la selectivitat?

Entre 1.000 i 2.000 professors per cada comunitat autònoma, que corregeixen en uns cinc dies entre 120 i 130 exàmens, depenent de la matèria a la qual es dediquin. Són professors d’universitat i d’institut.

Els presidents dels tribunals són catedràtics de les universitats i són ells els que realitzen el procés de selecció, està basant-se en uns criteris preestablerts però a la fi són ells els que tenen l’última paraula.

Com es corregeix un examen de la Selectivitat?

Els criteris que es segueixen per corregir la selectivitat intenten estar el més unificats possibles, però a la fi tot depèn del corrector i del tribunal a què li toqui corregir teu examen.

Des de fa anys els rectors de les universitats i els encarregats de planificar la prova es reuneixen a nivell autonòmic per establir uns criteris que després es reparteixen als correctors i també es divulguen per instituts.

En teoria els professors dels instituts tenen un document en què els donen unes indicacions sobre com seran corregits tots els exàmens de selectivitat. L’objectiu és tenir-ho tot el més controlat possible i que els estudiants no es posin nerviosos.

Criteris de correcció a tenir en compte

 • La quantitat de preguntes que tindrà l’examen.
 • El valor de cada pregunta.
 • La tipologia de la pregunta. Si és un comentari de text, un tipus test, preguntes curtes, de desenvolupament…
 • El criteri d’avaluació més important. Per exemple, si s’avaluarà la comprensió lectora, la capacitat d’anàlisi o el domini del vocabulari.
 • Els criteris d’avaluació secundaris. Què et farà pujar nota, com demostrar que tens bon vocabulari d’anglès o de comprendre els processos de resoldre un problema matemàtic.
 • Criteris de penalització. Quins aspectes faran que et baixi la nota, presentació, faltes d’ortografia, parlar d’un tema que no s’ha preguntat…

Revisió dels exàmens de la selectivitat

Un cop publicats els resultats de les PAU, si no estàs d’acord amb la puntuació obtinguda en una o diverses matèries, pots demanar una revisió d’aquells exàmens en què es consideri incorrecta l’aplicació dels criteris generals d’avaluació i/o específics de correcció .

Les sol·licituds es fan al portal d’accés a la universitat en els terminis establerts.

Podràs verificar la qualificació i demanar una nova correcció.

Tots dos sistemes són excloents en la mateixa matèria. Si demanes verificació d’una matèria, no es pot demanar nova correcció de la mateixa matèria. Sí que es pot demanar verificació d’una matèria i nova correcció d’una altra diferent.

Verificació de la qualificació

Els exàmens sobre els quals s’hagi presentat sol·licitud de verificació, seran revisats per comprovar que totes les qüestions han estat avaluades i que no hi ha errors d’aspectes formals ni errors en el càlcul de la qualificació final amb l’objectiu d’esmenar possibles errors materials.

La nota resultant de la verificació només pot ser igual o superior a la nota inicial. Aquesta nova qualificació serà la definitiva.

Nova correcció

L’objectiu de la nova correcció és esmenar possibles errors en l’avaluació de continguts.

Els professors que facin aquesta nova correcció seran diferents dels que van fer la primera correcció.

La qualificació de l’examen resultarà de la mitjana de les qualificacions dels correctors. Si hi hagués una diferència de dos o més punts entre aquestes, s’efectuarà d’ofici una tercera correcció, realitzada per un corrector diferent dels anteriors i la qualificació final serà la mitjana aritmètica de les tres qualificacions.

Abans d’efectuar la nova correcció es verificarà que totes les qüestions han estat avaluades i que no hi ha errors materials en el procés de càlcul de la qualificació inicial.

La qualificació final de la nova correcció pot ser igual, superior o inferior a la nota inicial.

Selectivitat amb Pam

Recorda que pam t’ofereix cursos online molt atractius i eficients per treure la millor nota de tall. Volem que entris a la carrera que desitges , és per això que t’oferim nou cursos fets pels millors professors amb experiència en la matèria i a la selectivitat. 

A la nostra web podràs trobar els cursos, mira els tràilers com si fos Netflix i aprofita aquesta oportunitat!

No t’oblidis de seguir-nos a Instagram, Twitter i Tik Tok per saber les últimes ofertes!