Resum fonètica catalana Selectivitat 2022

Estàs preparant l’examen de llengua catalana de la selectivitat i vols practicar per treure la millor nota possible? En aquesta article t’ajudem amb un resum que et servirà com a complement del curs que tenim preparat per a tu: Curs online de llengua catalana per a la selectivitat 2022

El curs ofereix un pack de vídeos amb tot el contingut pràctic i teòric per preparar l’examen de Català de la Selectivitat 2022 a Catalunya. Inclou tot el temari que entrarà a l’examen oficial, un seguiment de la professora per poder fer preguntes i material extra: tests per practicar, exàmens explicats i resolts i apunts preparats pels millors professors.

Encara tens dubtes? Doncs no et perdis aquest resum de la fonètica en català per a l’examen de llengua catalana de la selectivitat 2022. 

Si parlem de fonètica per a l’examen, és important saber el següent: 

Teoria de la fonètica de les consonants

Segons el mode d’articulació, les consonants poden ser:

 • Oclusives: hi ha una interrupció del pas de l’aire, que es deixa anar de cop en una petita explosió. Exemple: el so inicial de “carbassa”.
 • Fricatives: l’aire es deixa passar per un pas estret, fregant les parets de la cavitat bucal. Exemple: el so inicial de “xocolata”.
 • Aproximants: l’articulació es fa d’una manera intermèdia entre l’oclusió i el fregament; si són sons procedents de vocals s’anomenaran graduals (com la “i” de “dèiem”) i si procedeixen de consonants oclusives s’anomenaran espirants (la “g” de “seguretat”).
 • Africades: en l’articulació d’aquests sons hi ha una primera fase de tancament del pas de l’aire i una segona de sortida amb fregament, i per això es representen amb un símbol fonètic compost. Exemple: el so final de “puig” o “despatx”, que són el mateix.
 • Laterals: la llengua tanca la part central de la cavitat nasal i l’aire ha de passar pels costats. Exemple: el so inicial de “llibertat”.
 • Vibrants: l’àpex de la llengua vibra una o múltiples vegades en contacte amb els alvèols. Exemple: el primer so de “ratolí”.
 • Nasals: aquests sons, que s’articulen fent servir la cavitat nasal d’òrgan de ressonància (perquè s’interromp el pas de l’aire per la cavitat bucal), es diferencien de tots els anteriors, que són orals. Exemple: el primer so de “mona”.

Segon el punt d’articulació, les consonants són:

 • Bilabials: els dos llavis es toquen, com al primer so de “petó”.
 • Labiodentals: el llavi inferior toca les dents superiors, com al primer so de “fresca”.
 • Dentals: l’àpex de la llengua toca les dents superiors. Exemple: el primer so de “ditada”.
 • Alveolars: l’àpex de la llengua toca els alvèols dentals superiors. Exemple: el primer so de “cirera”.
 • Palatals: el dors de la llengua toca el paladar dur, com passa amb el primer so de “llimones”.
 • Velars: la part posterior de la llengua toca el vel del paladar, com passa amb el primer so de “gatets”.

Teoria de la fonètica de les vocals

En català central hi ha un sistema de vuit vocals. Als diftongs, és a dir, a les síl·labes amb més d’una vocal, aquelles vocals que no són tòniques o nucli de síl·laba s’anomenen sons graduals. Els sons graduals són [j] i [w] i s’anomenen així perquè tenen l’aparença de ser sons vocàlics però es comporten més aviat com a consonants, perquè la llengua frega el paladar i hi ha obstrucció al pas de l’aire

Fenòmens de contacte vocàlic

En les converses entre persones, les paraules no es pronuncien de manera aïllada una de l’altra sinó que la cadena fònica consisteix en tot un seguit de sons sense pauses entre els mots. 

Teoria de la síl·laba

Una síl·laba és cada un dels cops de veu que fem en pronunciar una paraula.

Segons els nombre de síl·labes, els mots es classifiquen en monosíl·labs (cuc, sang, pols), i en polisíl·labs (bisíl·labs, trisíl·labs, tetrasíl·labs…: cuquet, sanguinós, polseguera…).

Practicar amb exercicis de fonètica, exercicis de la teoria de la síl·laba amb solucions, exercicis de fonètica amb solucions i practicar fent exàmens de fonètica

Això ho trobaràs al curs de llengua catalana que pam ofereix. 

Sabies que des de fa uns anys, la part de fonètica dels exàmens té un valor de 0,5 punts sobre la nota final? 

Amb el curs de pam i amb les ganes que segur que tens, podràs treure aquesta nota de fonètica!

Selectivitat amb Pam

Recorda que pam t’ofereix cursos online molt atractius i eficients per treure la millor nota de tall. Volem que entris a la carrera que desitges , és per això que t’oferim nou cursos fets pels millors professors amb experiència en la matèria i a la selectivitat. 

A la nostra web podràs trobar els cursos, mira els tràilers com si fos Netflix i aprofita aquesta oportunitat!


No t’oblidis de seguir-nos a Instagram, Twitter i Tik Tok per saber les últimes ofertes!